Midt-SvartDal
Gardsbesøk i tunet kan omfatte:
Omvisning på garden:
• Bygningane i tunet
• Vevstue på fjostrevet
• Mohairgeitene
Orientering/foredrag:
• Kulturhistorie, tradisjon og byggeskikk
• Aktivitetar på ein gard gjennom eit år-før og no
• Restaureringsprosjekt og nye driftsplanar på garden
• Vidareforedling av ull frå geit
• Husflidtradisjon
• Kulturlandskapet i Svartdal
Servering i våningshuset:
Vi tilpassar opplegg for grupper, barnehage, skuleklasser, studenter og alle som
er interessert i kulturhistorie, byggeskikk, kulturlanskap, gardsdrift, kontakt med
dyr eller husflid
Husflid i vevstua på fjostrevet:
Sal av eigne produkt:
• Sal av egne produkter: sjal, pledd, tepper m.m
• Sal av mohairsokkar i fleire fargar
• Sal av mohairgarn i stort fargeutval
For avtale ring: 35 05 09 57 eller mobil: 97 78 88 18