Funnerfellen – et saueskinnsprodukt
Telespinn – Husdyrgard, husflid, ullproduksjon, foredrag om kulturhistorie mm
Haatveit – Brukskunst, økologisk lam/sauekjøtt, skinn, ull, og honning mm