Om Garden

Elverhøi er eit lite gardsbruk basert på mjølkeproduksjon, der samdrift med 3 naboar gjer det moglig å halde driften igang. På garden finn du kaniner, hund, katt, hest og geit, men kashmirgeita er det viktigaste dyret som held kulturlandskapet i hevd. Garden har sætre i fjellet og kan tilby gode utgangspunkt for turliv og aktivitetar i området. Hyttetomter i Gaulås-Langli. 


• Ridetur på tunet
• Bjørketråo med kalvebeite
• Finn ett strå og tre dem på….
• Høne Pøne har til tider eit frittgående liv
• Elva renn forbi og tilbyr aktivt bade og fiskeliv hele sommaren
• Om våren er kashmirkje populære leikekameratar…

For avtale ring tlf: 35 02 41 85 eller mobil: 91 39 20 67