Om Garden

Elverhøi betyr «alvenes hjem» og er en gård med to tun. Det ene fra1700 tallet , det andre fra 1900. Elverhøi er eit gardsbruk basert på mjølkeproduksjon, der samdrift med 4 naboar gjer det moglig å halde driften igang. På garden finns i tillegg til kveg som beiter, hund, katt, høner,  hester og mohairgeit. Alle bidrar til «mulens landskap» dvs holde busk og kratt i sjakk. Garden kan etter avtale tilby  overnatting og besøk. Garden har setre i fjellet og kan tilby gode utgangspunkt for turer i fjellet sommer og vinter.  Vertskapet viser deg gjerne rundt i området.  Hyttetomter i er regulert i Gaulås-Langli, i randsone til verneområdet Brattefjell Vindeggen.

Besøk hos dyra og hopp i høyet

Sov i stabburet

Hopp fra stein til stein og mellom svaberg på elvevandring

Stjernehimmel og vrimmel

Vandring i aktivt landbrukslandskap

Sykkelruter og kafebesøk

Fiske og robåt på stille vann

Fjelltur, skogstur og topptur

Ring  91 39 20 67 om du har lyst til å besøke oss.

Kontakt

Ruth Gunlaug Haug