Tilbyderar av mat:

Lien Fjellgard

Slektsgard fra tidleg 1600-tallet. Gjestegard, kurs og møte, selskap, bryllup, julebord og firmatur.

Nordbø Pensjonat

Ein liten koseleg Kafè med fokus på god heimelaga mat og lokale mat-produkt fra Telemark.

Nordbø gard og stule 

Ein familiedriven gard med mjølkeproduksjon, aktiv seterdrift og sal av gardsmat. Tek i mot grupper for servering og forteljing om gardsdrifta, om sommaren også demonstrering av ysting og kinning og sal av rjomegraut.

Uppigard Natadal

Gjestegard, kurs og møte, selskap, bryllup, julebord og firmatur.

Su-Hovland

Overnatting & servering på gammal slektsgard. Inntil 20 sengeplassar. Møterom.