Elverhøi

Ridetur på tunet. Bading og fisking eller leik med Kashmirkje.

Myljom-To

Omvisning på garden, orientering om lauving som driftsform, vera med i slåtten og ellers andre aktivitetar som passar inn i drifta og årstida. Merka stig frå Hjartdal til Svartdal passerar garden.

Annedammen

Badestamp og badstoge i naturlege omgjevningar. Naturstig og lokalhistorie.

Uppigard Natadal

På garden kan du oppleva tradisjonell gardsdrift i eventyrlege omgjevnader. Egenprodusert mat og kultur!

Kulturlandskapssenteret

Målet med verksemda er formidling av kunnskapar om kulturlandskap. Aktivitetane spenner frå guiding, undervising, kurs/føredrag til konsulentverksemd.

Haatveit

Hytteutleie, gardsferie, jaktutleie, brukskunst, økologisk lam/sauekjøtt, skinn, ull, og honning mm

Midt-Svartdal/Telespinn

Omvisning  garden, orientering/foredrag, severing og husflid i vevstua.