Aktiviteter og Opplevingar

ElverhøiRidetur på tunet. Bading og fisking eller leik med Kashmirkje.
Myljom-ToOmvisning på garden, orientering om lauving som driftsform, vera med i slåtten og ellers andre aktivitetar som passar inn i drifta og årstida. Merka stig frå Hjartdal til Svartdal passerar garden.
AnnedammenBadestamp og badstoge i naturlege omgjevningar. Naturstig og lokalhistorie.
Uppigard NatadalPå garden kan du oppleva tradisjonell gardsdrift i eventyrlege omgjevnader. Egenprodusert mat og kultur!
KulturlandskapssenteretMålet med verksemda er formidling av kunnskapar om kulturlandskap. Aktivitetane spenner frå guiding, undervising, kurs/føredrag til konsulentverksemd.
HaatveitHytteutleie, gardsferie, jaktutleie, brukskunst, økologisk lam/sauekjøtt, skinn, ull, og honning mm
Midt-Svartdal/TelespinnOmvisning garden, orientering/foredrag, severing og husflid i vevstua.