Aktiviteter og Opplevingar

Elverhøi

Ridetur på tunet. Bading og fisking eller leik med Kashmirkje.

Myljom-To

Omvisning på garden, orientering om lauving som driftsform, vera med i slåtten og ellers andre aktivitetar som passar inn i drifta og årstida. Merka stig frå Hjartdal til Svartdal passerar garden.

Midt-Svartdal/Telespinn

Omvisning  garden, orientering/foredrag, severing og husflid i vevstua..

Uppigard Natadal

På garden kan du oppleva tradisjonell gardsdrift i eventyrlege omgjevnader. Egenprodusert mat og kultur!

Kulturlandskapssenteret

Målet med verksemda er formidling av kunnskapar om kulturlandskap. Aktivitetane spenner frå guiding, undervising, kurs/føredrag til konsulentverksemd.

Haatveit

Hytteutleie, gardsferie, jaktutleie, brukskunst, økologisk lam/sauekjøtt, skinn, ull, og honning mm

Nordbø gard og stule 

Ein familiedriven gard med mjølkeproduksjon, aktiv seterdrift og sal av gardsmat. Tek i mot grupper for servering og forteljing om gardsdrifta, om sommaren også demonstrering av ysting og kinning og sal av rjomegraut.

Hjartdal Bygdemylle

I Hjartdal bygdemylle blir det framleis produsert mjøl av bygg av ulik grovleik, samt bygg-gryn. Det er mogleg å få ei omvising inne i mylla og få sjå ei temautstilling om åkeren og kornet si historie i fjellbygdene i utstillingshuset ved sidan av.