Om oss

I Hjartdal bygdemylle blir det framleis produsert mjøl av bygg av ulik grovleik, samt bygg-gryn. Det er mogleg å få ei omvising inne i mylla og få sjå ei temautstilling om åkeren og kornet si historie i fjellbygdene i utstillingshuset ved sidan av. Området omkring er godt tilrettelagt for å gå seg ein tur eller ta ein rast ved elva, eller ein liten dukkert for den som treng å kjøle seg ned. Hjartdal bygdemylle er organisert som eit samvirkeforetak. Aktivitetane blir drive på dugnadsbasis, og målsetjinga er å ta vare på dei kulturhistoriske verdiane knytt til drift av mylla og området kring. Kontakt for omvising: Myllar Svein Våle, tlf 47350988 eller Olav Tho, tlf. 48006038.