Kulturlandskapssenteret

Om oss

Kulturlandskapssenteret tek på seg føredrag, kulturprogram og omvisingar med utgangspunkt i dal- og fjellbygdene sitt kulturlandskap. Om du tek ein tur innom oss (eller om du inviterer oss til deg) kan du vil lære mykje om det  nasjonalt utvalde kulturlandskapet Hjartdal & Svartdal UKL, men også mykje om vår felles natur- og kulturarv generelt. 

Dagleg leiar Ingvill Marit Buen Garnås brukar sin bakgrunn som naturforvaltar og kvedar (folkesongar) i si formidling. Kulturlandskapssenteret/Ingvill tek også del i bedriftsnettverket Mytiske Telemark. Målet vårt er å vidareføre den rike forteljartradisjonen som finst i bygdene langs Sogevegen (FV3420) til glede for både langvegsfarande og lokale gjester. Ingvill jobbar også mykje med å føre dette vidare til born og unge. 

Folkesongane og forteljartradisjonen er forankra i det før-industrielle sjølvbergingssamfunnet. Det før-industrielle jordbrukslandskapet er også vårt spesialfelt, korleis det ein gong fungerte og kva for verdiar ein kan og bør ta med seg vidare. Ein tur til oss kan det såleis passe særs godt å kombinere med eit besøk i verdsarvområdet Rjukan – Notodden Industriarv; der får de høyre historia bak kunstgjødsla og korleis denne oppfinninga som fant stad i Telemark i starten av 1900-talet skulle føre til ein revolusjon i landbruket på verdsbasis! Sjølve er me opptekne av dei kulturelle og dei framtidsretta sidene ved å vidareføre nokre av verdiane frå det «gamle» jordbrukslandskapet, ikkje minst biologisk mangfald knytt til slåtteenger og styvingstre. 

Me har enno ikkje eit eige fysisk infosenter, men samarbeider med mange lokale aktørar, som Bygdesentralen (om kontorlokale), Teleros (om føredragslokale for større grupper) og på sikt Holm Landhandel (om møte- og utstillingslokale). Me har Hjartdal og Svartdal UKL og Sogevegen (FV3420 gjennom Hjartdal, Svartdal og Flatdal) som vårt nærområde, men tek også på oss oppdrag andre stader. 

Alle er velkomne til å ta kontakt. Grupper etter avtale.