FOTO: JAVIER AURIS / NRK

Om garden

Ein husdyrsgard med sau og kyr i samdrift.

Vi har særmerkte lauvingslier i drift og haustar lauv som for til dyra på garden.

Etter ynske og avtale kan besøkande få omvisning på garden, vera med i aktivitetar som passar inn i drifta og årstida.

Eige opplegg om lauving som driftsform, eventuelt kurs i lauvingslia der deltakarane kan lære om lauvingstre og lauving ( teori og praksis ).

Merka stig frå Hjartdal til Svartdal passerar garden.

Det kan tingast draud og kling frå eldhuset på garden.

For avtale ring : 97 15 15 47 eller 48 00 60 38