Nordbø gard og stule

Om garden

Ein familiedriven gard med mjølkeproduksjon, aktiv seterdrift og sal av gardsmat. Garden ligg i solhellinga ovanfor Hjartdal kyrkje, stølen Bjordal ligg langs Fjellvegen mot Hundemyr. Tek i mot grupper for servering og forteljing om gardsdrifta, om sommaren også demonstrering av ysting og kinning og sal av rjomegraut.

Kontakt

Vertskap: Olav S. Nordbø
Stad: Hundemyrvegen 68, Hjartdal
Heimeside: https://www.hanen.no/bedrift/687
Tlf. 918 93 148