Om garden

Gardsbesøk i tunet kan omfatte:

Omvisning på garden:
• Bygningane i tunet
• Vevstue på fjostrevet
• Mohairgeitene

Orientering/foredrag:
• Kulturhistorie, tradisjon og byggeskikk
• Aktivitetar på ein gard gjennom eit år-før og no
• Restaureringsprosjekt og nye driftsplanar på garden
• Vidareforedling av ull frå geit
• Husflidtradisjon
• Kulturlandskapet i Svartdal

Servering i våningshuset:
Vi tilpassar opplegg for grupper, barnehage, skuleklasser, studenter og alle som er interessert i kulturhistorie, byggeskikk, kulturlanskap, gardsdrift, kontakt med dyr eller husflid

Husflid i vevstua på fjostrevet:

Sal av eigne produkt:
• Sal av egne produkter: sjal, pledd, tepper m.m
• Sal av mohairsokkar i fleire fargar
• Sal av mohairgarn i stort fargeutval