Om garden

Uppigard Natadal er ein gamal storgard med hus frå 1700-talet. Garden er i drift, og vi produserer det meste av maten som blir servert. Vi tek grupper på over 10 gjester til:
• Kurs/konferanse.
• Selskap, åremålsfeiringar
• Bryllaup, også tredagars bondebryllaup.
• Jolebord
• Firmaincentiv
• Dagsbesøk med lunsj og kulturkåseri for bussgrupper
Festsalen tek 80 gjester, møterommet tek 36 gjester, 20 gjesterom – 48 senger

Kontakt

Vertskap: Mette og Dag Aanderaa
Stad: Flatdal i Seljord
Heimeside:www.natadal.no
E-post:dag@natadal.no
Tlf. 350 65 900
Mobil: 906 06 100